ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2022-2023.

Thư viện xin gửi quý Thầy Cô và các bạn học sinh kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2022-2023 của trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Tùy theo tình hình thực tế kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động.