ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

Kính gửi quý thầy, cô GVCN các lớp, GVBM, Ban chấp hành Đoàn trường cùng các em học sinh thân mến.

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Thư viện xin thông báo đến toàn thể quý thầy, cô cùng các em học sinh Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 8 - năm 2021 như sau:

Chương trình gồm 2 hoạt động chính:

1. Tổ chức "Ngày Hội đọc sách tại trường THPT Nguyễn Văn Tăng"

- Thời gian: Ngày 07/04/2021 (Vào giờ ra chơi buổi sáng và buổi chiều).

- Địa điểm: Sảnh khu C (Giờ ra chơi buổi sáng), Thư viện (Giờ ra chơi buổi chiều).

- Đối tượng tham gia: Toàn bộ CB, GV, NV và học sinh 3 khối.

- Yêu cầu: Rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tham gia, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang.

2. Viết bài dự thi "Viết về cuốn sách tôi yêu"

- Thời gian nộp bài dự thi: Từ 05/04/2021 đến 10/04/2021.

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh 3 khối.

- Yêu cầu:

+ Số lượng: Mỗi lớp nộp về Thư viện ít nhất 02 bài dự thi, mỗi bài có độ dài tối thiểu là 300 từ.

+ Hình thức: Viết tay hoặc đánh máy, loại giấy tự do.

* Lưu ý: Lớp nào nộp đúng thời hạn và số lượng sẽ được cộng điểm thi đua tuần của Đoàn trường, không nộp sẽ bị trừ điểm. Bài viết hay sẽ được chọn đăng trên trang facebook Thư viện trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

Kính mong quý thầy, cô GVCN các lớp thông báo, vận động, khuyến khích các em học sinh tham gia để hoạt động đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trân trọng.