ĐĂNG NHẬP
Dự thảo kế hoạch chủ nhiệm khối 10

Thầy cô chủ nhiệm khối 10 tham khảo kế hoạch.

Thứ 2 ngày 15/8 sau tiết 5 họp tổ chủ nhiệm K10  đóng góp kế hoạch K10 và thu kế hoạch  CN của các lớp.

Cảm ơn thầy cô.