ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ Thầy Trung (tổ Toán)

Kính mời Ban giám hiệu nhà Trường Nguyễn Văn Tăng các thầy cô trong Tổ Toán của Trường đến tham dự buổi giảng dạy lớp 10A9 (môn Toán).

Thời gian và địa điểm: Tiết 2 buổi sáng ngày 11/04/2018 tại lớp 10A9.

Nội dung bài học: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.