ĐĂNG NHẬP
TKB 1718 HK1 Tuần 3 - 28.8.17

TKB cố gắng xếp gọn cho thầy cô và không đổi buổi dạy + Ưu tiên xếp tiết Thể dục, Văn, Toán, AV là tiết đôi + các yêu cầu riêng của GV. 

PCCM có thay đổi nhiều mà không được thay đổi buổi dạy của GV + thời gian xếp hạn chế nên khó thỏa mãn yêu cầu xếp tiết đôi của một số môn. Thầy cô có gì thắc mắc liên hệ bộ phận xếp TKB để được giải đáp.