ĐĂNG NHẬP
TKB 1718 HK1 Tuần 4 4.9.17 (điều chỉnh)

Môn Anh lớp 10A1 của cô Lợi chuyển qua cô Thương.

TKB ưu tiên xếp tiết đôi Thể dục, Văn, Toán, Anh (tương đối); GV quản nhiệm bán trú tránh tiết 5 ngày 2,4,6 nên một số thầy cô bị lủng tiết 4. 

Nhờ GVCN thông báo TKB mới cho lớp.

Thầy cô xem tiết TCTA ở sheet TKBLop_Sang, Các tiết dạy TCTA được tô 2 màu ứng với 2 GV bản ngữ.