ĐĂNG NHẬP
TKB 1718 HK1 Tuần 7 04.03.19 (Chỉ thay đổi tiết AVBN)

Vì lí do trung tâm đổi GV dạy tiếng anh bản ngữ nên TKB AVBN có thay đổi. Mời GV tổ Tiếng Anh cập nhật TKB tuần sau.