ĐĂNG NHẬP
TKB 1718 HK2 Tuần 11 26.03.18

Thay đổi PPCM môn Hóa.

Một số lớp có thay đổi TKB thứ 2. Nhờ GVCN xem và báo cho lớp.

Trân trọng.