ĐĂNG NHẬP
TKB 1819 HK1 Tuần 16 3.12.18

TKB có thay đổi nhỏ vì lí do cô Hồng Vân có con nhỏ nên xin không dạy tiết 4 buổi chiều để đón con. 

Mong thầy cô thông cảm cập nhật TKB mới!