ĐĂNG NHẬP
TKB 1819 HK2 Tuần 1 7.1.19

Để việc học bơi có hiệu quả nên chỉ xếp tối đa 3 lớp/ca học bơi, do đó TKB GV thể dục không thể gọn được. Đồng thời buổi chiều tại hồ bơi đã có trường khác thuê từ đầu năm nên số lớp học bơi buổi chiều hạn chế.

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ cô Chi để được giải đáp.