ĐĂNG NHẬP
TKB 1819 HK2 Tuần 4 11.02.2019 (Chỉ bổ sung tiết PĐ 12)

TKB không thay đổi, chỉ bổ sung tiết học phụ đạo K12 vào chiều thứ 4 và chiều thứ 7. Nhờ GVCN K12 thông báo cho lớp.

Nếu có thắc mắc thầy cô liên hệ cô Chi để được giải đáp.