ĐĂNG NHẬP
TKB HK1 1718 Tuần 20 25.12.17 (điều chỉnh tiết thầy Tân, thầy Hải, cô Duyên)

TKB tuần 20 điều chỉnh dựa trên TKB tuần 16 và chỉ thay đổi thứ 6, thứ 7.

 + Ô có tô màu đỏ: GV cùng Tổ được điều dạy thay (TKB HS không đổi)

 + Ô có tô màu tím: GV dạy cùng lớp được điều dạy thay (TKB HS thay đổi)

- Trong TKB học sinh, ô có môn học thay đổi tô màu tím.

- Lịch học Tiếng Anh bản ngữ không thay đổi (theo TKB tuần 16)