ĐĂNG NHẬP
TKB HK1 Tuần 19 18.12.17

Thông báo về điều chỉnh TKB ngày thứ 4,5,6,7:

 + GV có tô màu vàng: GV tham gia ngoại khóa Đà Lạt

 + Ô có tô màu đỏ: GV cùng Tổ được điều dạy thay (TKB HS không đổi)

 + Ô có tô màu tím: GV dạy cùng lớp được điều dạy thay (TKB HS thay đổi)

 + Ô có màu xanh: Tiết Tiếng Anh bản ngữ. Lịch học TATC vẫn như cũ.

- Trong TKB học sinh, ô có môn học thay đổi tô màu tím.

- Một số ghi chú:

+ Thầy Tân và cô Hoa (Hóa) có thay đổi chiều thứ 2, vui lòng lưu ý.

+ Lớp 10a6 tiết 1 sáng thứ 7 (tiết Địa): không thể xếp được TKB dạy thay, nhờ giám thị quản lớp.