ĐĂNG NHẬP
TKB ôn tập THPT QG từ 22_5 (chỉnh sửa TKB bù)

Lịch  học bù cho tuần thi Thử và lễ Tổng kết.

Vì có 6 GV môn: Sinh, CD, Sử, Địa có 2 buổi chỉ dạy 1 tiết nên 2 tiết đó được gom lại và dạy vào chiều thứ 5 (01/06).

+ Chiều thứ 3 (23/5): Học bù TKB của sáng thứ 3 ngày 16/5 (Chỉ học 4 tiết, có thay đổi thứ tự tiết)

+ Chiều thứ 5 (25/5):  Học bù TKB của sáng thứ 4 ngày 17/5 (Có thay đổi thứ tự tiết để thuận tiện cho GV)

+ Chiều thứ 7 (27/5):  Học bù TKB của chiều thứ 4 ngày 17/5 

+  Chiều thứ 3 (30/5):  Học bù TKB của sáng thứ 5 ngày 18/5 (Chỉ học 4 tiết, có thay đổi thứ tự tiết)

+ Chiều thứ 5 (01/06): Học bù TKB của sáng thứ 2 ngày 22/5 (2 tiết học lớp tự chọn)

Thầy cô xem lịch học bù trong file đính kèm và nhờ thầy cô thông báo cụ thể cho học sinh dùm.

Trân trọng.