ĐĂNG NHẬP
Danh mục Báo, Tạp chí, Truyện các loại

Thư viện THPT Nguyễn Văn Tăng hiện có một số loại báo, tạp chí cập nhật mới hàng tuần.

Thư viện còn có các thể loại truyện để các em học sinh đọc giải trí.

Kính mời Quý Thầy Cô và các em học sinh quan tâm xem qua các tên đầu sách, báo, tạp chí, truyện, ... theo Danh mục đính kèm.

Trân trọng.