ĐĂNG NHẬP
Giới thiệu sách Hướng dẫn dạy học các môn theo chương trình GDPT mới

Thư viện xin thông báo đến quý Thầy, Cô:

Hiện nay, Thư viện mới bổ sung một số sách các môn Hướng dẫn dạy học theo chương trình GDPT mới như sau:

1. Hướng dẫn dạy học môn Toán cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

2. Hướng dẫn dạy học môn Văn cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

3. Hướng dẫn dạy học môn Vật lí cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

4. Hướng dẫn dạy học môn Hóa học cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

5. Hướng dẫn dạy học môn Sinh học cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

6. Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

7. Hướng dẫn dạy học môn Địa lí cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

8. Hướng dẫn dạy học môn Tin học cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

9. Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

10. Hướng dẫn dạy học môn Hoạt động trải nghiệm cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

11. Hướng dẫn dạy học môn Thể chất cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

12. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT theo chương trình GDPT mới.

Quý Thầy, Cô có nhu cầu tham khảo sách vui lòng liên hệ Thư viện để mượn sách.

Trân trọng.