ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần III -2024

Kính gửi GVCN

Được sự đồng ý của nhà trường. Thư viện xin gửi kế hoạch đến GVCN  và các lớp: Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần III năm 2024 ( qua tin nhắn zalo ).

Quý thầy cô theo dõi và đôn đốc Học sinh tham gia thực hiện.

Trân trọng.