ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến HS khối 12 về việc nhận Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp của trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

Thư viện xin thông báo đến tất cả học sinh khối 12:

Mời đại diện các lớp khối 12 đến phòng Thư viện trường để nhận Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2020 của trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn.

Các em học sinh có thể đến Thư viện để tham khảo thông tin tuyển sinh chi tiết.