ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các lớp về hoạt động quyên góp sách đầu năm học 2020-2021

Kính gửi quý thầy cô GVCN các lớp.

Để bổ sung nguồn tài liệu cho Thư viện phục vụ bạn đọc được tốt hơn, nay Thư viện phối hợp với Đoàn trường tổ chức đợt quyên góp sách cho Thư viện đầu năm học 2020-2021.

Các lớp  tham gia đóng góp sẽ được cộng điểm vào hoạt động Đoàn trường.

Thời gian quyên góp: Từ 7 giờ 30 phút ngày thứ hai 14/9/2020 đến 11 giờ 00 ngày thứ bảy 19/9/2020.

Địa điểm quyên góp: Thư viện trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

Rất mong các lớp tham gia đầy đủ và đúng thời gian theo kế hoạch để Thư viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng.