ĐĂNG NHẬP
Thư viện giới thiệu Sách, Báo mới

Gửi đến quý Thầy, Cô và các em học sinh trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

Hiện nay, Thư viện có một số loại báo được cập nhật mới hàng tuần: Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Giáo dục TP. HCM, Mực tím, Hoa học trò, ...

Thư viện rất mong được phục vụ bạn đọc Nguyễn Văn Tăng.