ĐĂNG NHẬP
Thư viện giới thiệu sách hay tháng 6/2020

Thư viện xin giới thiệu đến Quý Thầy, Cô và tất cả các em học sinh 2 quyển sách hay của tháng 6/2020:

1. Tôi tự học

2. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế.

Để xem qua giới thiệu nội dung của 2 quyển sách trên, Quý Thầy, Cô và các em có thể xem file đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm từ đọc giả Nguyễn Văn Tăng.