ĐĂNG NHẬP
Tổng hợp kết quả tham gia viết bài "Viết về cuốn sách tôi yêu" chào mừng Ngày sách Việt Nam lần 8-2021

Kính gửi quý thầy, cô GVCN các lớp.

Thư viện xin gửi bảng tổng hợp kết quả tham gia viết bài "Viết về cuốn sách tôi yêu" chào mừng Ngày sách Việt Nam lần 8 năm 2021 (File đính kèm). Các lớp nộp đúng thời gian và số lượng sẽ được cộng điểm thi đua Đoàn trường vào tuần này (19/4/2021-25/04/2021), ngược lại sẽ không được cộng điểm.

Trân trọng thông báo.