ĐĂNG NHẬP
THƯ MỜI DỰ GIỜ CÔ NGUYỄN TRANG

Trân trọng kính mời quý thầy, cô dự giờ lên tiết thi GVG của cô Nguyễn Trang.

Vào sáng thứ 3 (ngày 5/11/2019) - tiết 3 - tại phòng lớp 12A3 - Bài: Khái niệm mặt tròn xoay - phần MẶT TRỤ TRÒN XOAY.

Trân trọng cảm ơn!