ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ môn Toán lớp 12A6 (ngày 04/4/2023)

► Xin kính mời:
+ Ban giám hiệu nhà trường.
+ Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán và các giáo viên trong tổ, giáo viên nhà trường thu xếp thời gian đến tham dự tiết thao giảng lớp 12A6  của thầy Trung (giáo viên tổ Toán).

► Thời gian: Tiết 3 - buổi sáng - lúc 09 giờ 05 phút ngày 04/4/2023.
► Địa điểm: phòng Tương tác của nhà trường (phòng P.008 dãy C).

► Nội dung: Hướng dẫn học sinh thao tác trên giả lập máy tính CASIO.