ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ môn Toán

Kính mời BGH và các thầy cô tổ Toán đến tham dự buổi học môn Toán của thầy Trung.
Thời gian: 07 giờ 15 phút ngày 14/11/2023.
Địa điểm: phòng học lớp 11A2
Nội dung: Ứng dụng dãy số và bài toán thực tế.