ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ Thầy Cầu

THƯ MỜI DỰ GIỜ THẦY CẦU

Kính mời 

- BGH nhà trường

- Quí Thầy/Cô bộ môn tổ Vật Lí

Đến dự giờ Thầy Cầu vào tiết 1. Sáng thứ 6 ngày 13/09/2019. Lớp 10A3

Bài 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU