ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ

Kính mời: Ban Lãnh đạo và quý Thầy/Cô tổ Vật lý - Tin học dự giờ thầy Phạm Thành Phước

Thời gian: tiết 2, 3 chiều thứ ba ngày 16/04/2024.

Lớp dạy: 12A6

Bài dạy: Bài tập và thực hành 11 - Bảo mật cơ sở dữ liệu  

Địa điểm: Phòng máy 2

Trân trọng kính mời!