ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ cô Kim Trang

 

Kính mời ban giám hiệu cùng quý thầy cô tổ bộ môn sinh công nghệ đến dự giờ cô Kim Trang.

Thời gian: Buổi sáng thứ 6, tiết 3 ngày 16/4/2021

tại phòng học lớp 10A5

Bài dạy: Thực hành Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Trân trọng kính mời