ĐĂNG NHẬP
Thư mời dự giờ tổ sinh - công nghệ

Kính mời quý thầy cô dự giờ tiết dạy:

+ Cô Nguyễn Thị Thanh Dung lớp 10A2 - tiết 2- ngày mùng 8/11

+ Cô Chu Thị Năm lớp 10A9 - tiết 4- phòng bảng tương tác 1- ngày 8/11

+ Cô Mai Phương lớp 11A10 - tiết 3- Phòng bảng tương tác 1- ngày 8/11