ĐĂNG NHẬP
Tổ Sinh -Công nghệ

Trân trọng kính mời

-Ban giám hiệu nhà trường

-Quý thầy cô Tổ Sinh-CN

đến dự giờ Cô Hà Thị Thêm vào tiết thứ 2 ngày 11/10/2019 tại  lớp 11A5,bài 16: tiêu hóa ở Động Vật

                 Cô Phan Thị Vinh tiết 3 ngày 11/10/2019  tại lớp 12A3 ,bài 11:liên kết gen.

Trân trọng cảm ơn.