ĐĂNG NHẬP
Tổ Sinh -Công nghệ

Mời quý thầy cô Tổ Sinh-CN họp tổ chuyên môn tại phòng thực hành bộ môn sinh vào lúc 10 h ngày 11/10/2019

Trân trọng cảm ơn.