ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VÀO NGÀY CUỐI TUẦN NĂM 2021

Kính gửi, quý GVCN

Đoàn trường xin gửi danh sách học sinh tham gia hoạt động đoàn vào ngày cuối tuần năm 2021:

1. Tham dự hoạt động Tổng kết Đoàn năm 2020 

- Thời gian: 7h30 - 11h00 sáng thứ 7 ngày 16/01/2021

- Địa điểm: Nhà thiéu nhi Quận 9

- Trang phục: Áo thanh niên, mang giày bata (đeo khẩu trang và dung dịch nước rửa tay)

- Phương tiện: Tự túc

- Học sinh tham gia: Em Trần Thị Ngọc Trâm - 11A7, Em Ngụy Ngọc Bảo Trâm - 11A5

2. Tham dự Lễ Khánh thành CTTN sửa chữa lớp phổ cập tình thương tại Phường Long Bình

- Thời gian: 8h00 - 10h00 sáng chủ nhật ngày 17 tháng 01 năm 2020

- Địa điểm: Lớp phổ cập tình thương Khu phố Vĩnh Thuận - Long Bình

- Trang phục: Áo thanh niên, mang giày bata (đeo khẩu trang và dung dịch nước rửa tay)

- Phương tiện: Tự túc

- Học sinh tham gia: Em Trần Thị Ngọc Trâm - 11A7, Huỳnh Mạnh Tuấn - 11A10, Em Lê Thị Kim Hằng - 10A5

Kính nhờ GVCN thông tin về cho PHHS cho Đoàn trường.

Trân trọng