ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP LUYỆN, DUYỆT VÀ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ NGÀNH NĂM 2021

Kính gửi Quý GV - NV - HS nhà trường tham gia các tiết mục văn nghệ,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường về việc triển khai các thời gian tập luyện, duyệt và dự thi chương trình văn nghệ Ngành năm 2021 như sau:

1. Nội dung duyệt chương trình tại trường

  • Thời gian: Ra về chiều thứ 5, thứ 6 và sáng thứ 7 (ngày 18/19/20 tháng 3 năm 2021) và sẽ thông báo cụ thể các ngày vào tuần sau.
  • Địa điểm: Sân khấu nhà trường

2. Nội dung duyệt chương trình trên Quận 10

  • Thời gian xuất phát tại trường: 6h00 sáng thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021
  • Địa điểm đến: Trung tâm văn hóa Hòa Bình Quận 10
  • Phương tiện: Xe 45 chỗ

3. Nội dung tham gia dự thi chính thức:

  • Thời gian xuất phát tại trường : 6h00 sáng thứ 2 ngày 29 tháng 3 năm 2021
  • Địa điểm đến: Trung tâm văn hóa Hòa Bình Quận 10
  • Phương tiện: Xe 45 chỗ

Quý thầy cô, nhân viên, học sinh nắm lịch tập luyện trên tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả.

Trân trọng.